Softelnet S.A.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000423297
NIP: 677-22-19-167
REGON: 356761418
Kapitał zakładowy: 100.000 PLN

Softelnet spółka akcyjna sp.k.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000274071
NIP: 677-22-84-294
REGON: 120410570

Global Softelnet spółka akcyjna sp. k.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000320712
NIP: 677-23-21-718
REGON: 120835878

Adres

ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków

Kontakt

Biuro

tel: +48 (12) 638 48 50
fax: +48 (12) 443 12 40
e-mail: info@softelnet.pl

Outsourcing
tel.: +48 (12) 638 48 50 wew. 20
e-mail: outsourcing@softelnet.pl

Dział Handlowy
tel.: +48 (12) 638 48 50 wew. 24
e-mail: sales@softelnet.pl

Rekrutacja
tel: +48 501 167 645
e-mail: praca@softelnet.pl