Otwarte Oprogramowanie

Wprowadzenie

Softelnet od wielu lat używa Otwartego Oprogramowania (Open Source Software) w swoich produktach komercyjnych. Z tego względu doceniamy wkład Otwartego Oprogramowania w rozwój świata IT i wierzymy, że jego stały rozwój jest ważny. Dlatego, w celu wniesienia własnego wkładu do społeczności Otwartego Oprogramowania, udostępniamy i utrzymujemy następujące projekty.

Projekty

  • Sponge, system przetwarzania zdarzeń (Event Processing System), napisany w języku Java, udostępniony jako otwarte oprogramowanie.
  • Geospatial Network Inventory FREE, graficzne narzędzie do planowania sieci FTTH bazujące na QGIS, udostępnione jako otwarte oprogramowanie.